CONDICIONS D'ÚS

Assoc. Grup Scout Sant Jaume és una entitat sense ànim de lucre amb domicili social es troba situat al Carrer Major - 46113 Moncada, telèfon (34) 675.237.794. La nostra adreça de correu electrònic de contacte és: info@scoutsantjaume.com
Així mateix, el nom de domini, titularitat d'Assoc. Grup Scout Sant Jaume, és http://www.scoutsantjaume.com/.

Drets de propietat intel•lectual i industrial

Assoc. Grup Scout Sant Jaume és titular o té la corresponent llicència sobre els drets d'explotació de propietat intel•lectual i industrial del http://www.scoutsantjaume.com/, així com dels drets de propietat intel•lectual, industrial i d'imatge sobre els continguts disponibles a través del mateix.
En cap cas s'entendrà que l'accés i navegació de l'Usuari, implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part d'Assoc. Grup Scout Sant Jaume.
En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l'avís de drets d'autor ("copyright") i qualsevol altra dada d'identificació dels drets d'Assoc. Grup Scout Sant Jaume o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d'informació i / o d'identificació que pogués contenir en els continguts.
Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el http :/ / www.scoutsantjaume.com/ per a propòsits comercials, si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit d'Assoc. Grup Scout Sant Jaume o, si s'escau, del titular dels drets a què correspongui.
Aquesta permès modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el http: / / www.scout.es/ per a propòsits educatius sense ànim de lucre.

Accés a la informació

L'accés al http://www.scoutsantjaume.com/ per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït.
Quan sigui necessari que l'Usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis específics, la recollida, el tractament i, si s'escau, la cessió o l'accés de les dades personals dels usuaris serà d'aplicació el que disposa en la Política de Privacitat recollida a l'http://www.scoutsantjaume.com/.

Utilització de la pàgina

Els continguts inclosos en el http://www.scoutsantjaume.com/ es faciliten únicament a consumidors o usuaris finals. Qualsevol ús comercial no autoritzat dels mateixos, o la seva revenda, queden prohibits, llevat que es compti amb la prèvia autorització escrita d'Assoc. Grup Scout Sant Jaume.
Si per a la utilització d'un servei de http://www.scoutsantjaume.com/, l'Usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dota l'Usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li hagin estat subministrats per Assoc. Grup Scout Sant Jaume, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'Usuari la utilització il•lícita dels serveis per qualsevol tercer il•legítim que empri a l'efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari.
En base a l'anterior, és obligació de l'Usuari notificar de forma immediata als gestors del http://www.scoutsantjaume.com/ sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, com ara el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel•lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, Assoc Grup Scout Sant Jaume quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.
L'accés, navegació i ús del http://www.scoutsantjaume.com/ és responsabilitat de l'Usuari, de manera que l'Usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per Assoc. Grup Scout Sant Jaume o per personal autoritzat d'Assoc. Grup Scout Sant Jaume relativa a l'ús de http://www.scoutsantjaume.com/ i dels seus continguts.
Per tant, l'Usuari s'obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:
• Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic.
• Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
Assoc. Grup Scout Sant Jaume consent la reproducció o còpia i distribució, de qualsevol informació de contingut educatiu trobada a http://www.scoutsantjaume.com/, que no es trobe protegida per drets d'autor, i la finalitat es corresponga amb els objectius i fins de l'organització, i no persegueix el benefici econòmic de cap entitat o persona física.

Llicència sobre comunicacions

En el cas que un usuari envia informació de qualsevol tipus a http://www.scoutsantjaume.com/, ell mateix declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel•lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.
L'Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a Assoc. Grup Scout Sant Jaume per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

Responsabilitat i garanties

Assoc. Grup Scout Sant Jaume no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació que es prestin a través de http://www.scoutsantjaume.com/.
En conseqüència, Assoc Grup Scout Sant Jaume no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts de http://www.scoutsantjaume.com/, (ii) l'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (iii) l'absència de virus i / o altres components perjudicials http://www.scoutsantjaume.com/ o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat de http://www . scoutsantjaume.com / i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix; (v) la falta d'utilitat o rendiment dels continguts de http://www.scoutsantjaume.com/, (vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que Assoc Grup Scout Sant Jaume s'estableix en http://www.scoutsantjaume.com/ o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de http://www.scoutsantjaume.com/.
No obstant això, Assoc. Grup Scout Sant Jaume declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i l'estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de http://www.scoutsantjaume.com/ i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components perjudicials als Usuaris.

Durada i modificació

Assoc. Grup Scout Sant Jaume podrà modificar els termes i condicions aquí estipulats, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions generals o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.
La vigència temporal d'aquestes condicions generals coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions generals modificades.
Amb independència del que disposen les condicions particulars, Assoc. Grup Scout Sant Jaume podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l'accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l'Usuari d'exigir indemnització. Després d'aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades anteriorment a les presents condicions generals.

Generalitats

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les condicions generals.
En cas d'existir discrepància entre l'establert en aquestes condicions generals i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.
En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes condicions generals fora (n) considerada (es) nul • la (es) o inaplicable (s), en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul•litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de les condicions generals ni a les condicions particulars dels diferents serveis de Assoc. Grup Scout Sant Jaume.
El no exercici o execució per part d'Assoc. Grup Scout Sant Jaume de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

Jurisdicció

Les relacions establertes entre Assoc. Grup Scout Sant Jaume i l'Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. Tanmateix, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, Assoc. Grup Scout Sant Jaume i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de València.

Inici | Saps qui som? | El Grup | Seccions | Notícies | Galeria | INTRANET

Condicions d'ús | Política de privacitat | Com contactar

Assoc. Grup Scout Sant Jaume Major, 48 Baix 46113 Montcada E-mail: info@scoutsantjaume.com