Els i les scouters del G.S. Sant Jaume apostem per una comunicació fluida entre els pares, mares, tutors i tutores, dels nostres educands.
El Grup Scout Sant Jaume, és una associació (que pertany a la Federació Scouts Valencians, federada a ASDE) de xiquets/-es i jovens compromesos lliure i voluntàriament, orientada per adults compromesos en el servei educatiu permanent i al desenvolupament integral de les persones, potenciant principalment el sentit de la llibertat i de la responsabilitat, segons el Escoltisme com estil d'educació i adoptant els Fins, Principis i el Mètode Scout iniciat per Baden Powell, adaptant-los a la nostra realitat sociocultural de Montcada.

El grup Scout Sant Jaume, se defineix com:

Scout, en el seu sentir, en la seua manera de fer, ens els seus plantejaments i en la seua historia.

Actual i crític, amb els constants problemes socials i l'entorn que ens rodeja, analitzar-los constantment.

Democràtic, tant en els seus plantejaments, organització i concepció social. Transmissió de valors democràtics a tots els seus associats.

Valencià, al potenciar i sentir-se transmissor de la cultura i la historia de Montcada i el País Valencià.

Independent, de qualsevol partit polític.

Pluriconfesional i creient, a l'acceptar totes les manifestacions religioses, i potenciar les creences individuals i les conviccions personals.

Cívic i conseqüentment polític, a l'educar tenint com a fi preparar ciutadans lliures conscients de les sues responsabilitats socials en tots els camps.

Participatiu, tant en el teixit social de la nostra ciutat i l'entorn (comarca, País, etc.), com en la nostra metodologia educativa.

Solidari i actiu, amb les realitats socials desfavorides i la recerca de millores per a la societat.

Coeducatiu, tant en els nostres ideals com en la practica, amb propostes adaptades a diferents edats que porten a una convivència de respecte entre els dos sexes.

Si teniu algun dubte de quin és el funcionament del grup, seguiment del teu fill/-a i vols parlar amb els i les scouters del teu/-a fill/-a pots fer-ho abans o desprès de la reunió del dissabte.

Inici | Saps qui som? | El Grup | Seccions | Notícies | Galeria | INTRANET

Condicions d'ús | Política de privacitat | Com contactar

Assoc. Grup Scout Sant Jaume Major, 48 Baix 46113 Montcada E-mail: info@scoutsantjaume.com