Com Scouts, optem per l'Escoltisme com a model educatiu basat en:

Una Llei i una Promesa, normes de conducta i valors que cada scout ha de interioritzar i fer seues de forma personal i voluntària.

Una autoeducació progressiva, adaptada a cada etapa de creixement de les persones i les necessitats de cadascú. Integració, participació i animació.

L'educació per l'acció, com la principal manera d'aprenentatge.

La vida en xicotets grups, on en coherència amb l'edat es desarrollen i potencien diferents responsabilitats.

Unes activitats atractives i adaptades als interessos i necessitats de totes les persones que formen part del Grup Scout Sant Jaume.

QUÈ ÉS ASDE?

ASDE, la Federació d'Associacions de Scouts d'Espanya, és una Organització No Governamental sense ànim de lucre, independent, pluriconfesional i declarada d'utilitat pública en 1977.

Recolzada per jóvens i adults voluntaris, és de caràcter educatiu-formatiu en el temps lliure infantil i juvenil. ASDE, afavorix el desenrotllament de l'escoltisme a Espanya a través de programes educatius fonamentats en l'educació per a la salut, la integració social i la igualtat d'oportunitats, l'educació del medi ambient, l'educació per a la pau i el desenrotllament i la promoció de la qualitat de la vida infantil.

Composició

ASDE, està composta per 16 Organitzacions corresponents a 15 Comunitats Autònomes espanyoles: (Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Catalunya, Extremadura, Galícia, La Rioja, Canàries, Cantàbria, Castella-Lleó, Castella-La Manxa, Madrid, Múrcia, Comunitat Valenciana) i la Ciutat Autònoma de Melilla. Formen part de la Federació 318 Grups Scouts amb més de 32.000 membres repartits per tota la geografia espanyola i dependents de la seua Organització Scout Federada, al nostre cas, Scouts Valencians.

Estructura dels grups Scouts

Els i les scouts són xiquets, xiquetes i jóvens, de 6 a 21 anys, que s'organitzen en les seccions següents:

Castors: 6 a 8 anys. El grup se denomina Colònia. Lema: COMPARTIR.

Llobatons: 8 a 11 anys. El grup s'anomena Estol. Lema: FER EL MILLOR.

Scouts: 12 a 14 anys. Coneguts i conegudes com a Secció Scout o Tropa. Lema: SEMPRE APUNT.

Escoltes: 15 a 17 anys. Són l'Unitat Escolta. Lema: UNITS.

Rovers: 17 a 21 anys. És el CLAN i el seu lema és: SERVIR.

Què és l'escoltisme o moviment scout?

ASDE i el moviment scout han lluitat per trencar la imatge estereotipada dels scouts que es limiten a fer eixides al camp, imatge influenciada potser per les pel•lícules americanes i alguns mitjans de comunicació.

El Moviment Scout, és una organització amb 100 anys de presència a Espanya (des de 1912), amb un període de clandestinitat en l'època franquista i legalitzat des de 1977 amb l'arribada de la democràcia.

El Moviment Scout és bàsicament un projecte educatiu per a xiquets/-tes i jóvens que potència la responsabilitat, la llibertat, la conscienciació en temes socials i el servici als altres, segons el mètode iniciat per Baden Powell en 1907; per a això utilitza programes adaptats, progressius i atraients en camps relacionats amb educació en la salut (drogodependències, educació sexual, educació vial...), integració social i igualtat d'oportunitats (immigrants, jóvens amb necessitats educatives especials i jóvens amb síndrome de Down), educació mediambiental (consum responsable, ecologia, atenció i protecció del medi ambient), educació per a la pau i el desenrotllament (tolerància, deute extern, interculturalitat...), i en la promoció de la qualitat de la vida infantil (participació infantil, Declaració i Convenció dels Drets del Xiquet).

Tot això, en el marc de la naturalesa com a instrument privilegiat de l'educació no formal.

L'escoltisme en el món

Actualment, l'escoltisme està present en 216 països, amb més de 28 milions de scouts d'estos dos sexes. L'escoltisme mundial està dirigit, de forma autonóma, per l'Oficina Scout Mundial, amb seu en Ginebra, Suïssa. ASDE és membre fundador de ple dret de l'Organització Mundial del Moviment Scout, membre del Consell de la Joventut d'Espanya, de la Plataforma per a la Promoció del Voluntariat a Espanya, de la Plataforma d'Organitzacions d'Infància i del Consell Estatal d'ONG´s d'Acció Social.

ASDE, col•labora amb el Ministeri de Treball i Assumptes Socials, la Direcció General d'Acció Social del Menor i la Família, l'Institut de la Joventut, el Ministeri d'Assumptes Exteriors, la Secretaria d'Estat per a la Cooperació Internacional amb Iberoamèrica, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional, l'Institut de Cooperació amb el Món Àrab, Mediterrani i Països en desenrotllament, en el Comité espanyol d'UNICEF, ACSUR.

Inici | Saps qui som? | El Grup | Seccions | Notícies | Galeria | INTRANET

Condicions d'ús | Política de privacitat | Com contactar

Assoc. Grup Scout Sant Jaume Major, 48 Baix 46113 Montcada E-mail: info@scoutsantjaume.com